Qui định hủy đổi của khách sạn

- Hủy phòng trước 05 ngày (trừ thứ 7, CN) trước ngày khách nhận phòng: tính phí 50% tổng giá trị tiền phòng

- Hủy phòng trong vòng 05 ngày (trừ thứ 7, CN) trước ngày khách nhận phòng: tính phí 100% tổng giá trị tiền phòng

- Giai đoạn lễ, tết tất cả các booking không được hoàn, hủy hoặc thay đổi