Liên Hệ

KHÁCH SẠN HANOI HM BOUTIQUE
Địa chỉ: Số 03 Hàng Dầu, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 3266 8586 - Fax: +84 4 3266 8588
Hotline: +84 1656 18 9999
Skype: Hanoihmhotel - Yahoo!: Hanoihmhotel
Email: info@hanoihmhotel.com - Website: http://hanoihmhotel.com
Facebook: https://www.facebook.com/HanoiHMBoutiqueHotel

Mandatory fields are marked as "*", but by providing more information it will allow us to better address your needs.